welkom bij jayanaya

HIER BEN IK DAN….

JayaNaya, die voorziet in de behoefte bij mensen die antwoorden zoeken op vragen over hun afkomst.

Jaya betekent overwinning en naya is gelaat(suitdrukking). Hoewel ik in principe voor iedereen ben, wil ik me toch in het bijzonder richten tot de Surinaams-Javaanse gemeenschap die nog steeds zoekende is naar hun oorsprong en naar dat stukje “javaanzijn” in hen.

Een aantal jaren geleden was er ook pogingen gedaan zo’n website te lanceren, maar vóór de geboorte is ze al een stille dood gestorven. Jammer!!! In ieder geval is dit een nieuwe poging om de website te realiseren.

Met diep leedwezen maak ik bekend dat een van de oprichters van onze website, de heer Harrie R.Djojowikromo van ons is heengegaan.
Een goed mens, een levensgenieter, mijn trouwe maatje door dik en dun heeft ons te vroeg verlaten.
Mogen goede herinneringen het grote verlies verzachten.

Afscheid Pak HarrieKlik voor meer


De artikelen die hier verschijnen gaan over tradities, cultuur, zeden en gewoonten en de (javaanse) taal. De taal zal vrij eenvoudig zijn en niet doorspekt met academische bombast, zodat iedereen het kan begrijpen. Wil men dieper in de materie graven, dan zijn er zeker grote dikke boeken,  geschreven door wetenschappers en academici.

Ook mag een ieder bijdragen met hun artikelen over alle onderwerpen, die te maken hebben met het “Javaanzijn”.  De artikelen op de website mogen geheel of gedeeltelijk overgenomen worden, mits met toestemming van de beheerder.

De volgende voorwaarden hanteren bij het indienen van een artikel.
1. Zorg dat iedereen zich veilig voelt.
2. Geen enkele vorm van pesten is toegestaan. Kleinerende opmerkingen over zaken als ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, geslacht of identiteit wordt niet getolereerd.
3. Geef meer dan je neemt aan deze groep. Zelfporomotie, spam en irrelevante links zijn niet toegestaan.
4. We doen dit allemaal om een gastvrije omgeving te creeren. Laten we iedereen met respect behandelen. Gezonde debatten zijn natuurlijk, maar vriendelijkheid en beleefdheid zijn vereist.
5. Deel uitmaken van deze groep vraagt om wederzijds vertrouwen. Authentieke, expressieve discussies maken groepen geweldig, maar kunnen gevoelig en privé zijn. Wat hier gedeeld wordt, blijft in de groep.

Beknopte geschiedenis over het ontstaan van de Surinaams-javaanse gamelan.

De Javaanse immigratie (1890-1939) heeft niet alleen voor het land Suriname, maar ook voor de nieuwe bevolkingsgroep een heel grote impact gehad.

LEES MEER

Ik Heb zo’n heimwee naar dat verre land

Ik verlang terug naar jou Met je palmen en jouw witte strand Ik hou van jou

LEES MEER

Features

De onderwerpen worden hier onderverdeeld in verschillende categorieën.

GESCHIEDENIS

Geschiedenis in de ruime betekenis refereert aan alles wat in het verleden heeft afgespeeld, dus ook alle verschijnselen die verandering ondergaan, met of zonder de mens.
Geschiedenis heeft legio bronnen, zowel geschreven als mondeling. Geschiedenis beschrijft dus gebeurtenissen van het verleden.


 lees meer

CULTUUR

De volgende omschrijving van cultuur komt uit de encyclopedie: Cultuur of beschaving is het geheel aan gewoonten en (gedrags)regels, dat bij een volk of stam hoort. Cultuur omvat de gewoonten en gebruiken, waarover een volk in het land zelf beschikt of  meeneemt uit het land van herkomst.


 lees meer

TRADITIES

Traditie is een gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. Tradities kunnen als waardevol worden beschouwd en boven alle kritiek verheven, maar ook als iets conservatiefs wat de vooruitgang tegenwerkt. Tradities kunnen statisch (stilstand) zijn, maar  ook voortdurend veranderen.


 lees meer

EN MEER….

Algemene onderwerpen, wetenswaardigheden alsook verslagen en aankondigingen van activiteiten met betrekking tot de doelstelling van deze website worden hier ondergebracht. Ook foto’s en video’s die gemaakt zijn op verschillende locaties, in het verleden en actueel, is onderdeel hiervan.


 lees meer

Gamelan voor Wayang voorstellingen

Een wayang kulit  voorstelling zonder begeleiding door een gamelan ensemble zou de dynamiek -, dramatiek -, ceremoniële- en religieuze belevingswereld van de Vorsten en ander publiek niet tot de gewenste uitdrukking kunnen brengen. Afhankelijk van hoe en op welke wijze de Dalang zijn verhaal vertelt, zou hij de toehoorders van begin tot einde van de voorstelling kunnen binden en boeien.

Inleiding tot de wayang

OORSPRONG WAYANG KULIT

Wayang kulit is een traditionele Indonesische kunst die groeit en zich ontwikkelt onder Javaanse mensen. Deze kunst wordt veel getoond als er evenementen zijn zoals feesten. Blijkbaar wordt wayang kulit niet alleen gebruikt als show, maar ook gebruikt als medium om na te denken over de spirituele geesten van de goden. Van Wayang kulit wordt aangenomen dat dit het begin is van verschillende soorten poppen die zich tegenwoordig ontwikkelen. Dit type pop is gemaakt van buffelhuidvellen die eerder zijn gedroogd. Wayang kulit is zo gevormd dat de bewegingen dynamisch worden. In de ellebogen wordt zijn lichaam verbonden door middel van een schroef van buffelhoorn. Hoe is dan precies de oorsprong van deze Wayang kulit-kunst?
gamelan

Muziek van Java

“Gamelan is maar met twee dingen te vergelijken, maanlicht en stromend water, mysterieus als maanlicht en altijd veranderend als stromend water.”

lees meer
informatie over

‘Kroncongmuziek in Indonesië’

Deze informatie gaat over ‘de kroncongmuziek’ in Indonesië, ontstaan omstreeks 1600, voornamelijk op West-Java.

lees meer
Als onze talen verdwijnen, sterft onze cultuur

Het Javaans is een taal die in Indonesië, met name op Java, in Suriname (ongeveer 18% van de bevolking) en in Nieuw-Caledonië wordt gesproken. 

Door de diaspora (verspreiding) van de Javanen wordt het Javaans nu ook in Frans-Guyana en de Nederlandse Antillen gesproken.

LEES MEER

JayaNaya Contact

Gebruik onderstaande formulier voor informatie en andere vragen